இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இலங்கையர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள சலுகை

இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இலங்கையர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள சலுகை

ஏப்ரல் முதலாம் திகதி முதல் ஒரு கிலோ கிராம் நாட்டரிசி 97 ரூபாவுக்கும் வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு பச்சையரிசி 95 ரூபாவுக்கும் விற்பனை செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாயத்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த விலையில் சதொச மற்றும் கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களில் அரிசியை பெற முடியும் என அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

administrator

Related Articles