கூட்டமைப்பின் தீர்மானம்

கூட்டமைப்பின் தீர்மானம்

புதிய அரசியல் யாப்புக்கான முன்மொழிவுகளை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு முன்வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

கூட்டமைப்பு அதிகாரப் பகிர்வை முன்னிலைப்படுத்திய தமது முன்மொழிவுகளை தபால் மூலம் அனுப்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

administrator

Related Articles