ரொறன்ரோவில் போதை பொருள் மீட்பு

ரொறன்ரோவில் சுமார் ஆயிரம் கிலோ கிராம் எடையுடைய போதைப் பொருள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 551 கிலோ கிராம் எடையுடைய கொக்கேய்ன் மற்றும் 441 கிலோ கிராம் எடையுடைய கிறிஸ்டல் மெதம்பெட்டமைன் ஆகிய போதைப்பொருட்கள் இவ்வாறு மீட்கப்பட்டுள்ளன. ரொறன்ரோ பெரும்பாக பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் மூலம் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. ரொறன்ரோ பெரும்பாக பகுதியில் இதுவரையில் மீட்கப்பட்ட அதி கூடிய தொகை போதைப் பொருள் இதுவெனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. பாரியளவில் போதைப் பொருள் கடத்தப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் […]