ரக்பி

ஆர்ஜன்டீனாவிற்கு எதிரான றக்பி போட்டியில் நியூஸிலாந்து வெற்றி!! “Tri -Nations” கிண்ணத்தை சுவிகரித்தது!

அவுஸ்திரேலியாவில் நடைப்பெற்றுவரும் மூன்று நாடுகளுக்கு இடையிலான றக்பி போட்டி தொடரின் தனது நான்காவது போட்டியில் நியூஸிலாந்து ஓல் பிளக்ஸ் அணி ஆர்ஜன்டீனா அணியை 38- 0 என்ற…