எந்தவொரு அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்பு இல்லை

ஸ்ரீ லங்கா கிரிக்கெட்டுக்காக விளையாடுவதே தமது ஒரே அபிப்பிரயாகும் என இலங்கையணித் தலைவர் தசுன் ஷானக்க தெரிவித்துள்ளார். ஊடகங்களில் தாம் அரசியல் ரீதியாக சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளர். தனக்கு எந்தவொரு அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்பு இல்லை என தசுன் தனது டுவிட்டர் கணக்கில் தெரிவித்துள்ளார்.