ஜனித் பெரோ உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கு அழைப்பு

கிரிக்கெட் சுற்று தொடருக்காக இலங்கை வந்துள்ள இங்கிலாந்தின் பிராந்திய அணிகளில் ஒன்றான லயன்ஸ் கழக அணியுடனான தொடரில் விளையாட குசல் ஜனித் பெரோ உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது இலங்கை ஏ அணியில் விளையாடவே குசலுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறி லங்கா கிரிக்கெட் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, குசல் ஜனித் பெரேரா, பெத்தும் நிஸாங்க, ச்சரித் ஹசலங்க, ச்சாமிக்க கருணாரத்ன, ஏஞ்சலோ மெத்திவ்ஸ், துனித் வெல்லாலகே, லக்ஷான் சந்தகென், ச்சமிர சமரவிக்ரம, விஷ்வ பெர்னாண்டோ, பிரோமத மதுஷான், […]