சமீபத்திய தரவுகளின்படி, கனடாவின் மக்கள்தொகை 2022 இல் மிக அதிக அளவில் உயர்ந்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

அந்நாட்டின் புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, கடந்த ஆண்டு நாட்டின் மக்கள் தொகையில் 1.05 மில்லியன் பேர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் அதாவது 95.9% பேர் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் என்று பார்க்கப்படுகிறது.

கனடாவின் மக்கள்தொகை அதன் வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு வருடத்தில் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது.

தற்போது, ​​கனடாவின் மக்கள் தொகை 39.5 மில்லியன் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *