மலையக்செல்வி

கினிகத்தென தியகல்ல பகுதியில் மரம் சரிர்து விழுந்ததால் ஹட்டன்- நாவலப்பிட்டி பிரதான வீதியின் போக்க்வரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது

தற்போத மரத்தை அகற்றும் நடவடிக்கை மும்முரமாக இடம்பெறுவதாக எமது ஊடகவியலாளரான மலையக செல்வி கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *