T20 பந்து வீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் இலங்கையணி வீரர் வனிந்து ஹசரங்க முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார்.

695 புள்ளிகளைப் பெற்றே அவர் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.

அதேபோல் சகலத்துறை வீரர்களுக்கான தரவரிசையில் வனிந்து 175 புள்ளிகளைப் பெற்று நான்காவது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தர வரிசையில் ஹசறங்க 242 புள்ளிகளைப் பெற்று 7 ஆவது இடத்தில் நீடிக்கின்றார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *