இந்த விடுமுறைக் காலத்தில் ஒன்றாரியோ மக்கள் குறைந்தளவில் செலவு செய்வதற்கு திட்டமிட்டுள்ளனர்.

அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பு ஒன்றின் மூலம் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பினால் மக்கள் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பீடு செய்யும் போது இந்த ஆண்டில் குறைந்தளவில் செலவுகளை செய்வதற்கு ஒன்றாரியோ மக்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர் என கருத்துக் கணிப்பு மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

பணவீக்க நிலைமைகள் விடுமுறை கால கொள்வனவில் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *