இலங்கை மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிறைஸ்ட் சேர்சில் இடம்பெறுகின்றது.

இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து வீரர் கேன் வில்லியம்சம் சிறிய ஓய்வுக்கு பின்னர் விளையாடுகின்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *